Grafisk Design


Företagsprofilering

En av våra specialiteter är grafiska profiler för företag. En grafisk profil går att enkelt beskriva som en visuell identitet. Denna innefattar oftast en logotyp, ett par typsnitt och fonter, ett färgtema och i många fall en grafisk manual som visar hur profilen skall användas i praktiken.

Fördelarna med en grafisk profil är många. En professionell, visuellt tilltalande identitet inger en känsla av tillit och trygghet, inte minst hos dina kunder. Då den sträcker sig från mängden glöms inte heller en stark identitet av.

Dessa fördelar är inte enbart riktade utåt, utan även mot företaget internt. En sammanhängande profil och företagsidentitet skapar gemenskap, stolthet och motivation bland de som står bakom det.

Logotypen, företagets ansikte

Logotypen, företagets ansikte utåt, är av största vikt. De logotyper vi designar är noggrant planerade med färgteori, geometri, psykologi och givetvis, ditt företag i åtanke. Våra olika design- , teknik- och illustrationsfärdigheter gör att vi är flexibla och kan formge logotyper i alla möjliga sorters stilar. 

Typsnitten, ordens yttre

Typsnitten vi väljer för din företagsprofil är noggrant utvalda för att passa ert formspråk och känsla samt tilltala din målgrupp. Det är av största vikt att typsnitten och fonterna är väl anpassade för just sina användningsområden. Vi har alltid saker som läsbarhet, webbkompabilitet och, givetvis, estetik i åtanke.

Färgerna speglar företaget

Färgpaletten vi tar fram för din företagsprofil är mer än fina färgtoner. Paletten innehåller färger anpassade för att tillsammans vara estetiskt tilltalande i logotypen såväl som i text, bakgrunder, ikoner och dylikt. Både digitalt och i tryck av olika slag. Färgerna vi tar fram är anpassade för att kunna förmedla rätt känsla och intryck för ditt företag och din bransch.

Jobba med Skepna

Arbetet med din hemsida påbörjas med diskussion av behov och målsättningar. Vi kommer ta reda på så mycket vi kan om ditt företag och din målgrupp för att vi tillsammans ska kunna planera projektet. Själva arbetet är en transparent process där du har valfri mängd insyn, vi ger dig verktygen att följa upp våra gemensamt satta mål med statistik.

Vi hjälper dig hålla den höga nivån på användarvänlighet och design som du behöver.

Kontakta oss


Loading...