Design av Trycksaker


Trycksaker

Det första mötet med en kund är avgörande för en god relation. Visitkort, broschyr eller flygblad är intrycket du lämnar hos kunden. Med genomtänkt design lämnar du spår av din identitet, förmedlar viktig information och lägger grunden för ett gott samarbete.

För trycksaker är samspelet mellan funktion och estetik A och O, rätt information skall förmedlas på rätt sätt. Det finns mycket som behöver tänkas på, hela vägen från planering till tryck. 

Vi hjälper dig att välja rätt hela vägen; format, papper, färger med mera. Vi kan både formgivnings- och tryckprocessen. Tillsammans skapar vi dina trycksaker.

Visitkort

Visitkortet är din och ditt företags identitet i kompakt format. Det ger mottagaren all väsentlig kontaktinformation, visar vad du har att erbjuda och kommer att representera både dig och ditt företag tills nästa möte.

Kontakta oss, så skräddarsyr vi ett kort du vill dela ut och dina kunder vill ta emot.

Brevpapper & kuvert

De ställen som är viktigast att visa din identitet är givetvis i material som når ut till de som måste lägga dig på minnet; dina kunder. Det är därför en fördel att lämna ett intryck redan innan mottagaren börjar ta reda på vad du har att säga. 

Kom ihåg att det intrycket i många fall kan vara avgörande för om mottagaren vill ta reda på vad du har att säga över huvud taget.

Broschyrer

Broschyrer är ett effektivt sätt att förmedla information om dina tjänster, ditt företag eller dina produkter. I broschyrer finns det utrymme för mer djupgående information i form av text och bilder, serverat i lagom portioner för mottagaren.  

Jobba med Skepna

Vi hjälper dig genom hela processen, från planering till slutprodukt. Vi har kontaktnätet och kunskaperna som krävs för att skapa trycksaker som passar ditt företag och dina kunder. Oavsett om du behöver ett visitkort eller en fullständig uppsättning kontorsmaterial hjälper vi dig hålla den höga nivån på design, kvalitet och funktion som du behöver.

Kontakta oss


Loading...